Nieuws goedkope bouwterreinen. Belangrijk!

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen goedkope bouwgrond te kopen om een eigen huis te mogen bouwen, mag u in de handjes klappen. Veel mensen dromen ervan om weleens een eigen woning te construeren. Echter dat lukt lang niet iedereen want bouwgrond is schaars en daarbij merendeels zeer prijzig. Ingeval u op zoek bent naar bouwgrond, dan is het wel zo handig om op de hoogte te zijn van de ligging in de buurt waar u bouwgrond zoekt. Deze gegevens kunt u onder meer ontdekken op het net, opdat u al enig idee krijgt over tarieven, situatie, condities en dergelijk.

Bouwterrein tarieven


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt bedenken aan bouwterrein van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De onkosten van bouwgrond zijn vooreerst regionaal heel uiteenlopend. In streken in Holland waar bouwterrein heel uitzonderlijk is bijvoorbeeld in de dichtbevolkte streken, is bouwterrein altijd heel wat prijziger dan in dunbevolkte streken. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Ook speelt de omvang van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag overduidelijk zijn dat een grote kavel prijziger is dan een kleine.

Indien u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van 1200 vierkante meter, dan zal de koopprijs per vierkante meter van de grote kavel doorgaans wat lager zijn.
• Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u bouwland in een villawijk, dan zal de koopprijs per vierkante meter doorgaans hoger zijn dan de koopprijs in een normale buitenwijk.
• De prijs van bouwgrond op het platteland en buiten de bebouwde kom, is veelal lager dan in een gewilde woonomgeving in een dorp of stad.
• Wanneer de grond al bouwrijp is gemaakt, is de prijs per vierkante meter hoger dan indien u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het terrein en de positie van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs minder zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een achtertuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft soms invloed op de prijs.

Prijs bouwterrein en opbouwen


goedkope bouwgrondDe verkoopprijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, dus als u (lees verder...) er in slaagt een stuk bouwgrond te vinden, dan kunt u natrekken of de verkoopprijs van het bewuste kavel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde buurt. Doch let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga gedetailleerd na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een goedkoop stuk bouwgrond koopt wat naderhand verontreinigd blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de verkoopprijs van een te bouwen woning ook hoger maken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *